GRG Kancelaria Adwokacka

Lipiec 18


Znowu spóźnił się pociąg? A może to Ty spóźniłeś się na pociąg? Zmarnowanego czasu może nic nie zwróci, ale pieniądze – jak najbardziej.

REKOMPENSATA
Kwestię wypłaty rekompensat z tytułu opóźnień pociągów uregulowana została w art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1371/2007 dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym: „Nie tracąc prawa do przewozu, pasażer może zażądać od przedsiębiorstwa kolejowego odszkodowania za opóźnienie w przypadku opóźnienia pomiędzy podanym na bilecie miejscem wyjazdu i miejscem docelowym”.
Wysokość rekompensaty uzależniona jest od długości opóźnienia i wynosi odpowiednio:
25% ceny biletu jednorazowego w przypadku opóźnienia wynoszącego od 60 do 119 minut,
50% ceny biletu jednorazowego w przypadku opóźnienia wynoszącego 120 minut lub więcej.
W przypadku opóźnienia krótszego niż 60 minut, rekompensata niestety nie przysługuje.
Należy także pamiętać, że powyższa rekompensata nie będzie przysługiwała w każdym przypadku. Obecnie w Polsce przepis ten znajduje zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do opóźnień krajowych pociągów dalekobieżnych kategorii Express Intercity Premium (EIP), Express InterCity (EIC), InterCity (IC), Twoje Linie Kolejowe (TLK), interREGIO (IR) oraz wszystkich międzynarodowych w przejazdach pomiędzy krajami UE.
Jest też ograniczenie kwotowe. Rekompensata za opóźnienia wypłacana jest tylko wtedy, gdy wielkość danego odszkodowania (nie ceny biletu) przekracza minimalny próg, który w Polsce wynosi 4 euro (według aktualnego kursu). Odszkodowanie poniżej tego progu nie jest wypłacane.
W pozostałych przypadkach wypłata wynagrodzenia jest obowiązkowa, jeżeli pasażer pisemnie wystąpi do przewoźnika z reklamacją. Przewoźnik musi wypłacić odszkodowanie nawet wtedy, gdy opóźnienie wynikło z przyczyn od niego niezależnych.
Reklamacja powinna zawierać:
1. nazwę i adres przewoźnika;
2. imię i nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (siedziby) składającego reklamację;
3. uzasadnienie (przy czym nie jest konieczne dołączanie dokumentów potwierdzających opóźnienie pociągu – to może sprawdzić przewoźnik);
4. kwotę roszczenia (zwrot części kwoty za bilet);
5. adres właściwy do wypłaty uznanego roszczenia lub numer konta bankowego (w innym przypadku realizacja rekompensaty nastąpi w formie bonu uprawniającego do zniżkowego zakupu kolejnego biletu;
6. podpis osoby uprawnionej do wniesienia reklamacji.

Do reklamacji powinny być dołączone kopia biletu (w przypadku biletu internetowego można wskazać numer dokumentu przewozu) i ewentualnie kopia dokumentu poświadczającego uprawnienie do ulgowych przejazdów.

Reklamację można wysłać do przewoźnika pocztą, złożyć osobiście w dowolnym punkcie obsługi klienta PKP Intercity lub w formie dokumentowej za pośrednictwem formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie internetowej.

ODSZKODOWANIE
Ponadto pasażerowie pociągów wszystkich kategorii mogą dochodzić roszczeń z tytułu naprawy szkody na podstawie ogólnych przepisów kodeksu cywilnego (art. 471 k.c., art. 363 §1 k.c.) oraz przepisów ustawy Prawo przewozowe (art. 62 ust. 2).

W tym przypadku podstawą roszczenia nie jest jednak sam fakt opóźnienia pociągu, lecz wystąpienie po stronie pasażera szkody (konkretnej straty materialnej), której to poniesienie musi udowodnić, np. bilet uprawniający do skorzystania z innego środka transportu lub do wejścia na wydarzenie, których pasażer nie wykorzystał w związku z opóźnieniem dojazdu.

Ponadto, w odróżnieniu od wyżej omówionej rekompensaty, przewoźnik może uwolnić się od odpowiedzialności, jeśli opóźnienie pociągu nastąpiło z przyczyn od przewoźnika niezależnych, np. z powodu zerwania sieci trakcyjnej na skutek działania sił przyrody.

Ponadto można ubiegać się o rekompensatę także wtedy, gdy klasa pociągu, którą pasażer podróżował jest niezgodna z tą, na jaką kupił bilet albo w pociągu brakuje udogodnień, które uwzględnione były na bilecie lub w opisie składu.
Reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu mogą być składane nie później niż przed upływem roku od daty przejazdu.

ZWROT BILETU
Jeżeli to podróżny się spóźnił lub z innych przyczyn zrezygnował z podróży, może złożyć wniosek o zwrot należności za niewykorzystany bilet.
Wniosek składa się z takich elementów, jak reklamacja, przy czym nie wskazuje się w nim kwoty roszczenia.
Koniecznym jest jednak dołączenie oryginału biletu oraz dokonanie rezygnacji w systemie, w którym bilet został zakupiony albo uzyskanie poświadczenia z kasy lub Centrum Obsługi Klienta. Należy się jednak spieszyć, gdyż zgodnie z Regulaminem przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez spółkę „PKP Intercity” S.A., w razie całkowitej rezygnacji z przejazdu poświadczenie biletu należy uzyskać:
– w pociągu TLK, IC, EIC – w punkcie obsługi klienta najpóźniej przed terminem przyjazdu pociągu do stacji przeznaczenia wskazanym na posiadanym bilecie,
– w pociągu EIP – w punkcie obsługi klienta najpóźniej przed upływem 60 minut po terminie odjazdu pociągu ze stacji wyjazdu wskazanym na posiadanym bilecie ale przed upływem terminu ważności.
Wniosek może być złożony:
– nie później niż przed upływem roku od daty przejazdu w komunikacji krajowej
– w ciągu miesiąca od upływu terminu ważności biletu na przejazd w komunikacji międzynarodowej.
Zwrot należności za bilet następuje po potrąceniu odstępnego (15%).

Źródła:
– Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1371/2007 dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym;
– ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz.U.2017.1983 t.j. z dnia 2017.10.25)
– https://www.intercity.pl/pl/dokumenty/Przepisy%20i%20taryfy/BIP/RPO-IC_tekst_ujednolicony_08_07_18.pdf;
– https://utk.gov.pl/pl/pasazerowie/kolejowe-faq/opoznienieodwolanie-poc/13651,Opozniony-pociag-Sprawdz-kiedy-przysluguje-Ci-rekompensata.html;
– https://www.intercity.pl/pl/site/dla-pasazera/informacje/reklamacje-i-skargi/podstawowe-informacje-na-temat-rozpatrywania-skarg,-reklamacji-i-wnioskow.html

Komentarze:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
AKCEPTUJĘ