11 lipca 2016
VAT od opłaty egzekucyjnej – czy dłużnik zapłaci więcej ?

Spór o VAT doliczany do opłaty egzekucyjnej rozgorzał na dobre. Dłużnicy skarżą się do sądów na doliczane przez komorników 23% do opłaty egzekucyjnej, a sądy albo orzekają rozbieżnie albo ślą zapytania do Sądu Najwyższego.

W uchwale z dnia 07 lipca 2016 r. w sprawie o sygn. akt III CZP 34/16 Sąd Najwyższy uznał, że „Komornik sądowy, określając wysokość kosztów postępowania egzekucyjnego, nie może podwyższyć opłaty egzekucyjnej, ustalonej na podstawie art. 49 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (jedn. tekst: Dz.U. z 2015 r., poz. 790 ze zm.), o stawkę podatku od towarów i usług.”

To dobra wiadomość dla dłużników, gorsza dla niewielkich kancelarii komorniczych, które musiałby wykładać owe 23% podatku VAT z własnej kieszeni. Sprawa pozostaje nierozstrzygnięta aczkolwiek Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiada, że kwestia VAT zostanie uregulowana przy okazji całościowej reformy opłat egzekucyjnych.