18 grudnia 2015
40 euro należy się wierzycielowi „z automatu”.

W odpowiedzi na zapytanie prawne SO w Rzeszowie, Sąd Najwyższy w uchwale z 11 grudnia 2015 r. (III CZP 94/15) wskazał, że rekompensata za koszty odzyskiwania należności w wysokości 40 euro, przewidziana w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. 2013, poz. 403), przysługuje wierzycielowi bez konieczności wykazania, że koszty te zostały poniesione. Roszczenie o rekompensatę w wysokości 40 euro powstaje po upływie terminów zapłaty ustalonych w umowie lub ustalonych zgodnie z art. 7 ust. 3 i art. 8 ust. 4 tej ustawy. Dłużnik nie jest jednak zawsze na straconej pozycji. W uzasadnieniu uchwały sędzia SN Józef Frąckowiak wskazał, że w szczególnych sytuacjach sąd może zakwalifikować ryczałt jako nadużycie prawa i odmówić jego zasądzenia na podstawie art. 5 kodeksu cywilnego.